Duurzame omgeving

Genieten van het water en de natuur is onlosmakelijk onderdeel van de watersport. Het is dus van belang om goed voor de groenblauwe omgeving te zorgen. Duurzame waterrecreatie kan bijdragen aan klimaatadaptatie, waterkwaliteit en een gezonde, natuur inclusieve omgeving. Meer ruimte voor water biedt kansen voor waterrecreatie. Schoon, gezond water is van belang voor mens en natuur. Toegankelijk water biedt mogelijkheden om te sporten, te recreëren en te ontspannen.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Hoe kunnen waterrecreatie en de zorg voor natuur elkaar versterken?

Steeds vaker zien we dat bij populaire waterrecreatie gebieden ingezet wordt op gebruik waarbij de natuur in het gebied behouden wordt of verder kan worden ontwikkeld. Het samengaan van de ontwikkeling van natuur én waterrecreatie, zien we in gebieden als de Markerwadden. Hier zorgt de waterrecreatie voor de fondsen om het natuurgebied te onderhouden.

Forteiland Pampus is ondertussen bezig met een ontwikkeling om volledig zelfvoorzienend en fossielvrij te worden.

Ook in andere gebieden wordt gewerkt aan een combinatie van duurzame waterrecreatie en natuur.

Heb jij zelf een idee of initiatief of aanvullende informatie over het onderwerp, neem contact op met info@waterrecreatienederland.nl