Duurzame Watersporters

Je vrije tijd doorbrengen op het water op een wijze die het minste impact heeft op de natuur draagt bij aan duurzame waterrecreatie. Je kunt al met kleine acties grote verschillen maken voor je impact op het water in Nederland.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Wat kun jij betekenen voor de waternatuur in Nederland?

Het genieten van het water in Nederland kan goed samengaan met het zorgen voor deze natuur. Er is een groeiend aantal initiatieven van watersporters, zoals bijvoorbeeld clean up dagen georganiseerd door watersporters, symposia van watersportverenigingen over verduurzaming en gedragscodes voor het watersporten in of nabij natuurgebieden.

Deze initiatieven dragen bij aan een duurzame wijze waarop wordt genoten op en van het water, waarbij onder andere gebruik van plastic verminderd wordt, koopgedrag bewuster wordt en de watersporter meer kijkt naar de eigen impact op de natuur om zich heen. In de kennisbank vind je verschillende voorbeelden ter inspiratie.

Heb jij zelf een idee of initiatief of aanvullende informatie over het onderwerp, neem contact op met info@waterrecreatienederland.nl