De Klimaataffectenatlas is een atlas gebaseerd op landelijke gegevens. De atlas geeft een indruk van de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende, Nederlandse gebieden en gemeentes. 

In de atlas zijn een kaartviewer en kaartverhalen te vinden. In de kaartviewer kan gefilterd worden op onderwerp. Denk hierbij aan wateroverlast, droogte hitte en overstroming. Door lagen aan en uit te zetten worden de verschillende onderwerpen visueel en interactief.  

De kaartverhalen zijn er om te helpen begrijpen wat er op de kaartviewer te zien is. De verhalen zijn gecategoriseerd in de eerder genoemde onderwerpen.  

Klimaatstresstest  

Naast de Klimaateffectenatlas is er ook een bijsluiter gepubliceerd voor een gestandaardiseerde stresstest. Deze bijsluiter kan gebruikt worden om een stresstest te ontwikkelen voor een specifiek gebied of regio.  

Bekijk de video hieronder voor meer uitleg over de klimaateffectenatlas en de toepassing ervan.  

© Foto boven schermopname uit de Klimaateffectenatlas

Nieuws & evenementen