Er zijn verschillende alternatieve brandstoffen die bij gebruik in een verbrandingsmotor de uitstoot van CO2 tijdens het varen verminderen. In de infographic Alternatieve brandstoffen staat een vergelijking van de uitstoot van fossiele CO2 van alternatieve brandstoffen vergeleken met die van fossiele diesel. Daarnaast is meer te lezen over de alternatieve brandstoffen: Hydrotreated Vegetable Oil en waterstof. 

 

 

Nieuws & evenementen