De ‘Working Group on Recreational Fishery Surveys’ (oftewel de Werkgroep voor Recreationele Visserij Enquêtes) heeft een nieuwe infographic, waarin het recreatief Europees vissen weer wordt gegeven, gepubliceerd.  

De werkgroep plant en coördineert data inzameling over recreatieve zeevisserij voor de voorraadbeoordeling. De leden van deze werkgroep ontwikkelen nationale enquêtes om betrouwbare, consistente en vergelijkbare data op te halen.  

Deze enquêtes worden uitgevoerd met als doel informatie op te halen die inzicht geeft in de biologische, economische en sociale waarde van recreatief zeevissen. De infographic geeft de data uit de enquête van afgelopen jaar weer. Zo is bijvoorbeeld de verdeling tussen vissers aan wal, op zee en speervissers te zien. Daarnaast is er af te lezen welke soorten het meest gevist worden en waar de kansen voor het recreatief vissen liggen binnen Europa.  

 

Nieuws & evenementen