Sportvissen brengt mensen rust, ontspannen, plezier en brengt hen in contact met de natuur. Hiernaast heeft sportvissen ook een maatschappelijke functie namelijk; mensen bij elkaar brengen, het tegengaan van eenzaamheid en het vergroten van het mentaal welbevinden. 

Om de sportvisserij te laten blijven bestaan is het nodig om de natuur te beschermen en een gezonde visstand te behouden.

Sportvisserij Nederland heeft een infographic gepubliceerd waarin alle belangrijke data over sportvissen is opgenomen. In de infographic wordt gekeken naar de thema’s mens, vis en maatschappij. Hiernaast wordt gekeken naar de economische bijdrage en duurzaam sportvissen.

© foto boven: Sportvisserij Nederland

Nieuws & evenementen