Eerder werd de  kaartviewer met HVO-100 tanklocaties gepubliceerd. Nu is er een vernieuwde versie van deze kaartviewer met een aantal toevoegingen.  

Wat is er anders ten opzichte van de vorige viewer

  • HVO-20, HVO-30 en HVO-50 zijn toegevoegd aan de viewer. 
  • Er zijn nieuwe HVO-100 locaties toegevoegd. 
  • Het aantal tanklocaties aan het water is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 
  • Het aantal tanklocaties op het land is met 20% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 

Nieuws & evenementen