Voor het vinden van elektrische oplaadpunten en tanklocaties voor alternatieve brandstoffen, zijn twee nieuwe kaartviewers gepubliceerd. Hierop is te zien waar in Nederland deze punten zich bevinden. 

Op de eerste kaartviewer zijn de oplaadpunten voor elektrische vaartuigen te vinden. Hiernaast is aan deze kaartviewer een laag ‘havens’ toegevoegd waarmee u alle havens in Nederland kunt zien. Met de tweede kaartviewer zijn de locaties te bekijken waar alternatieve brandstof kan worden getankt. Beide kaartviewers zijn in te zoomen. Wanneer u een punt aanklikt, wordt de naam van de locatie zichtbaar.

Informatie melden

Mist u op de viewers een locatie of andere informatie? Aanvullingen of wijzigingen zijn door te geven via onderstaande links.

 

Nieuws & evenementen