Een goed onderhouden boot gaat langer mee, is veiliger, heeft minder kans om het water en de omgeving te vervuilen en verbruikt minder brandstof en/of energie. Let bij het onderhoud dus op mogelijkheden om te verduurzamen door de milieudruk te verlagen en circulair gebruik van grondstoffen te verhogen. 

Tips voor duurzamer bootonderhoud

 • Houd rekening met de drie R’s van circulair denken en doen: 
  • Recycle: Het nuttig toepassen en verwerken van materialen, die anders als afval worden verwerkt.
  • Re-use: Het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen.
  • Reduce: Het slimmer maken en gebruiken van producten.
 • Doe onderhoudswerkzaamheden op de wal of op een locatie waar water en omgeving niet worden vervuild. Dit draagt bij aan een goede reisvoorbereiding en voorkomt onverwachte en onveilige gebeurtenissen zoals lekkages op het water.
 • Gebruik duurzame schoonmaak- en onderhoudsproducten. Gebruik milieuvriendelijke schoonmaak- en onderhoudsproducten. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het water en het milieu.  
 • Gebruik duurzame apparaten en materialen. Gebruik apparaten die minder energie verbruiken en die zoveel mogelijk gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Kies materialen die minder milieubelastend zijn. Denk hierbij ook aan hergebruik van materialen (mits veilig).  
 • Recycle afval dat vrijkomt bij bootonderhoud op de juiste manier. Gooi dit afval niet in het water, maar recycle het zo veel mogelijk, verwerk het volgens de milieurichtlijnen voor het desbetreffende product of lever het in bij de milieustraat of bij de werf.
 • Zorg voor goed en regelmatig onderhoud van de motor . Een goed onderhouden motor verbruikt minder brandstof, slijt minder, is minder vervuilend en heeft minder uitstoot.  
 • Vervang regelmatig olie en filters 
 • Controleer regelmatig het brandstofsysteem op lekkages en beschadigingen en repareer deze direct om watervervuiling te voorkomen 
 • Controleer het peil van de koelvloeistof van de motor. Een niet goed functionerende koeling kan tot oververhitting van de motor leiden en een toegenomen vervuilende uitstoot. 
 • Gebruik milieuvriendelijke brandstoffen. 
 • In geval van onvoldoende technische kennis, besteed het motoronderhoud uit bij een ervaren en gecertificeerd onderhoudsbedrijf. 
 • Controleer regelmatig de accu. Houdt de accu in  goede conditie zodat deze langer kan worden gebruikt. Laadt de accu niet te snel en ontlaadt hem niet meer dan 50% (afhankelijk van het type). Houdt de accupolen schoon en ingevet met zuurvrije vaseline.
 • Smeer regelmatig bewegende onderdelen van de boot  Hierdoor gaan bewegende delen zoals bijvoorbeeld een (anker)lier of een rolfok langer mee.  
 • Vervang tijdig versleten of beschadigd materiaal. Vervang bijvoorbeeld zeilen, lijnen en ander materiaal om onveilige situaties te voorkomen. Lever deze in bij recyclepunten zodat er mogelijk nieuwe producten van gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld tassen van oude zeilen.  
 • Gebruik milieuvriendelijke antifouling om de aangroei op het onderwaterschip te voorkomen. Gebruik de wettelijk toegelaten producten en check de milieubelasting en effectiviteit. Kijk voor meer informatie op de kennispagina antifouling 

Bekijk de infographic over duurzaam bootonderhoud

Klik op de afbeelding voor grote versie.

Nieuws & evenementen