Waterschappen streven ernaar om in 2025 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn. De Klimaatmonitor Waterschappen brengt elk jaar de voortgang naar energie- en klimaatneutralitiet in beeld.

Om deze doelen te bereiken wordt er onder andere gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas op rioolwaterzuiveringen. Hierop is de versnelling ingezet. De waterschappen streven ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn, met als tussenstap een reductie van 50 procent op het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

Deze klimaatmonitor onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen. Dit geldt voor zowel de individuele waterschappen als als de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor een instrument om te sturen op zowel beleid als projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Het verslag dat hier te lezen is bevat informatie van verslagjaar 2022.

© foto: Daria from TaskArmy.nl on Unsplash

Nieuws & evenementen