Het verminderen van de CO2- uitstoot is al langere tijd een belangrijk onderwerp op de maatschappelijke agenda. De internationale watersportkoepelorganisatie International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de CO2-uitstoot van de watersportsector. Een aantal inzichten zijn hieronder te lezen. 

Het onderzoek, met de titel ‘Pathways to propulsion decarbonization of the recreational marine industry’, werd uitgevoerd door het bureau Ricardo. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de wijze waarop CO2-uitstoot verminderd kan worden, is er een vergelijking gemaakt tussen vijf verschillende aandrijfsystemen in combinatie met negen boten. De vijf vergeleken aandrijfsystemen zijn:  

  • Verbrandingsmotoren op diesel of bezine; 
  • Verbrandingsmotoren op duurzame diesel of benzine (HVO of E-fuels); 
  • Hybride/ elektrische aandrijving (verbrandingsmotor/elektrisch); 
  • Batterij-elektrisch; 
  • Waterstof (combinatie waterstof- verbrandingsmotor of waterstof- elektrisch). 

Aan de hand van zes stappen is het verbruik van brandstof met diverse oorsprong in kaart gebracht. De stappen kijken naar verschillende soorten energiedragers, in combinatie met verschillende boottypen, aandrijving en het gebruik van het vaartuig. Hiernaast zijn ook de beschikbaarheid en aanschafkosten van brandstof, veiligheid, prestatie (het bereik van het vaartuig voordat er getankt/opgeladen moet worden) en de benodigde infrastructuur onderzocht.  

Global warming potential 

Global warming potential (GWP), ofwel aardopwarmingsvermogen, is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas bijdraagt tot klimaatopwarming. De GWP wordt uitgedrukt in een bepaalde waarde, die tot stand komt door te kijken naar waar het gebruikte materiaal vandaan komt, hoeveel energie het fabricageproces heeft gekost en op welke manier het materiaal hergebruikt kan worden als het product zijn levenscyclus heeft doorlopen. Op basis van deze waarden is af te lezen welk aandrijfsysteem per boottype de voorkeur heeft. In de grafiek hieronder zijn een aantal factoren tegen elkaar afgezet.  

In de grafiek hierboven wordt het laagste GWP aangegeven voor elk voortstuweingssysyteem ten opzichte van een standaard verbrandingsmotor. Hoe lager de waarde, hoe lager de GWP gedurende de levenscyclus van een vaartuig. Uit deze vergelijking blijkt duurzaam verkregen HVO de uitstoot van CO2 het meest te reduceren. Bron beide afbeeldingen: Ricardo 

Naast de GWP is de levenscyclus van een product (Life Cycle Assessment oftewel LCA) een een belangrijke factor binnen dit onderzoek. Vooral voor de romp van de boot en de verschillende energiedragers. Daarnaast is ook de afkomst van de gekozen brandstof belangrijk. Varen op waterstof kan duurzaam lijken, maar als deze niet op een duurzame manier kan worden geproduceerd is het effect minimaal. Hetzelfde geldt voor HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), dit kan namelijk gemaakt worden van een restproduct, wat minder uitstoot oplevert tijdens de productie, of van palmolie waarvoor in het regenwoud gekapt is en nog vanaf het begin geproduceerd moet worden.  

Ook het gebruikersprofiel van het vaartuig een belangrijke factor om mee te nemen in de overweging. Denk hierbij aan het aantal uren dat het vaartuig vaart.  

Benieuwd naar meer resultaten uit het onderzoek? Uitgebreidere informatie is te vinden in de samenvatting van het onderzoek en het artikel uit het HISWA-magazine 

Nieuws & evenementen