Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van structurele veranderingen. Rijk, provincies en regio’s werken de komende jaren aan grote ruimtelijke opgaven, zoals natuur, landbouw, woningbouw, infrastructuur, waterkwaliteit en duurzame energie. Ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel, ook omdat alle opgaven om grote investeringen vragen en beslag leggen op de ruimte. Eén puzzelstuk ontbreekt echter nog: recreatie.

Position paper

Daarom schreven diverse (belangen)organisaties uit het vrijetijdsdomein en de natuursector, betrokken bij de Agenda Natuurinclusief, een position paper, waarin zij een beroep doen op iedereen die de komende jaren werkt aan de uitvoering van de nationale opgaven, met name binnen de gebiedsprocessen.

Rapport

In opdracht van de ANWB is de rapportage Meer Ruimte voor Recreatie – Verkenning Nationaal Toekomstig Recreatietekort opgesteld. Deze rapportage geeft een cijfermatige weergave van de ontwikkeling van het recreatietekort en is een van de bronnen voor het position paper.

Animatie

Om het belang van ruimte voor recreatie verder te onderstrepen maakte de organisaties onderstaande animatie.

Nieuws & evenementen