In tegenstelling tot verkeer over het land is voor het verkeer over het water is de pioniersfase nog in volle gang. Afgelopen jaar is er een Quick-scan uitgevoerd naar de actuele stand van zaken voor het elektrificeren van de pleziervaart in Nederland.  

De vraag naar elektrisch varen voor particulieren is volgens de Quick-scan de afgelopen tijd gegroeid. Naast de vraag die groeit, zijn er ook veel technologische ontwikkelingen. Bedrijven zoeken naar nieuwe innovaties zoals efficiëntere rompvormen, betere accu’s en een meer optimale laadinfrastructuur.  

Wetgeving en handhaving 

Op verschillende plekken in Nederland beginnen zones te ontstaan waar alleen uitstootvrij varen mogelijk is. Om dit goed te kunnen handhaven is er nog wel duidelijke regelgeving nodig. Er is bijvoorbeeld nog niet bekend wat er gebeurt wanneer een boot zonder elektrische aandrijving over deze routes vaart.  

De gehele QuickScan is bijgevoegd bij dit artikel. In het document wordt de huidige situatie nog verder in beeld gebracht.  

Nieuws & evenementen