http://Elektrische%20aandrijving%20in%20boot

Zuid-Holland vaart een groene koers! Vanaf 16 november 2023 kunnen inwoners van Zuid-Holland een subsidie aanvragen om hun fossiel aangedreven recreatievaartuig om te bouwen tot een elektrisch vaartuig. Op deze pagina vind je meer informatie over de subsidie en over elektrisch varen.

Update 18 januari 2024: het plafond van deze subsidieregeling is bereikt. Het is niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidieregeling ‘Stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023’ geldt alleen voor inwoners van de provincie Zuid-Holland die eigenaar zijn van een recreatievaartuig met een vaste ligplaats in Zuid-Holland. Het gaat om een subsidie van 25% van de totale ombouwkosten, tot maximaal 4.000 euro. De aanvraagperiode begint op 16 november 2023 en eindigt op 31 mei 2024, of eerder als het subsidieplafond van € 100.000 is bereikt.

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de ombouw van fossiel aangedreven binnenboordmotoren. Boten met buitenboordmotoren of hybride motoren kunnen géén gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling. De ombouw moet van een fossiel aangedreven inbouwmotor naar een volledig accu-elektrische aangedreven ingebouwde motor zijn.

In totaal is € 100.000 aan subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Zuid-Holland om particuliere booteigenaren tegemoet te komen met de ombouw van hun boot.

Wat is er nodig voor het aanvraagproces?

Voor de aanvraag moet een aanvraagformulier worden ingevuld via het subsidieloket van de provincie Zuid-Holland. Verder moet er het volgende worden aangeleverd:

  • Het WA-verzekeringsbewijs van de om te bouwen boot, met in ieder geval de naam en het adres van de eigenaar en de ligplaats van de boot;
  • Een foto van de 0-situatie (huidige situatie);
  • Een offerte (op naam van de eigenaar en boot) van de ombouw door een erkend bedrijf.

Om subsidie digitaal aan te vragen is een DigiD-account nodig. Houd er rekening mee dat het tot 13 weken kan duren voordat je bericht krijgt of jouw aanvraag is goedgekeurd. Het aanvraagproces kun je stap voor stap doornemen. Aanvragers hebben tot maximaal 6 maanden nadat hun subsidie is goedgekeurd de tijd om de ombouw te realiseren.

Ga hier naar het portaal van provincie Zuid-Holland voor de subsidieregeling elektrisch varen.

Waarom deze subsidieregeling?

Provincie Zuid-Holland vaart een groene koers. De provincie vindt het belangrijk om te verduurzamen en waterrecreatie mag daarbij niet ontbreken. De subsidie ‘Stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023’ is hier onderdeel van. In deze video geven gedeputeerde Jeannette Baljeu en gedeputeerde Anne Koning aan waarom de provincie bijdraagt aan de verduurzaming van de waterrecreatie.

Meer informatie over elektrisch varen

Wil je meer informatie over elektrisch varen en waar je op moet letten? Lees dan onze factsheet over elektrisch varen.

Lees hier meer over de verschillende soorten accu’s die gebruikt worden bij het elektrisch varen en wat voor jouw boot de beste keuze is.

© foto boven Nova Watersport

Nieuws & evenementen