De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Deze subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

  • stelt accommodatie beschikbaar aan amateursport voor lokaal gebruik;
  • is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  • heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport.

In dit overzicht ziet u welke kosten in aanmerking komen voor deze subsidie en welke niet.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen. 

Nieuws & evenementen