Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2023/01 (Stuw ’23) kunnen woensdag 1 maart 2023 vanaf 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur. Het subsidieplafond is € 8 miljoen. Per subsidieverzoek kan maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds. U treft de thema’s aan in het Uitvoeringsprogramma 2021.

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht & geluid
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van het Waddenfonds.

Nieuws & evenementen