In dit kalenderjaar is er, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor bouw- en onderhoudskosten van (water)sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Er is een aanvullende subsidie voor verduurzaming. De subsidie is bedoeld voor amateursportverenigingen en kan zowel achteraf als vooraf worden aangevraagd.  

De subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) bedraagt maximaal 20% van de bouw- en onderhoudskosten. In de BOSA-regeling zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van voorgaande jaren. Zo moet de stichting of vereniging zelf amateursport aanbieden en aangesloten zijn bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of een deelnemende organisatie van het POS is. 

Ook is er dit jaar de mogelijkheid om een aanvullende subsidie aan te vragen gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit is een extra 20% boven op de standaard 20% van de bouw- en onderhoudskosten, voor een maximum van 40% van de totale kosten. Een goed moment om te investeren in verduurzaming en toegankelijkheid bij de amateursportverenigingen. De subsidiewijzer verduurzaming sportaccommodaties van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft een overzicht van beschikbare subsidies voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen.  

Budget

De Rijksoverheid stelt dit jaar een budget van €79 miljoen beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf een bedrag van €2.500. Het is mogelijk om meerdere subsidies aan te vragen, maar er geldt een maximum van €2,5 miljoen subsidie per aanvrager. 

Ook als uw vereniging in de afgelopen 12 maanden bouw en onderhoud aan de sportaccommodatie heeft verricht, is er een mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. 

Bekijk de voorwaarden voor de BOSA-subsidieregeling. 

Andere regelingen  

Naast de BOSA-regeling en de subsidiewijzer van Kenniscentrum Sport en Bewegen, heeft het Watersportverbond een overzichtspagina. Op deze pagina staan andere interessante (regionale) subsidies.  

Naast deze landelijke regelingen is er ook een regeling binnen de provincie Noord-Holland. Deze regeling is er om duurzame watersport te bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk te maken. Deze subsidie is aan te vragen door rechtspersonen. Meer informatie en aanvragen kan via de website van de Provincie Noord-Holland.

©Afbeelding boven: Rijksdienst voor ondernemend Nederland 

Nieuws & evenementen