http://tjalk-overwinning-verduurzaming

Met een bijdrage van 275.000 euro uit het Waddenfonds en van de provincie Fryslân wordt een start gemaakt met de vergroening van de complete bruine zeilvloot op de Waddenzee. Het nu beschikbaar gestelde geld wordt geïnvesteerd in de elektrificatie van de historische tjalk de Overwinning uit Harlingen.

Het schip ligt momenteel op de kant om de werkzaamheden uit te voeren. Begin maart 2023 zal de Overwinning als eerste klassieke zeilcharter, uitstootvrij het water op gaan. De Overwinning zal uitgerust worden met een 40kw elektromotor en 84kwh aan lithium accu’s gevoed door walstroom en later ook door middel van een brandstofcel op waterstof- of waterstof drager. Tevens wordt het hotelbedrijf aan boord verduurzaamd, dus geen gasflessen meer aan boord voor het koken en geen diesel meer voor de kachel.

Pilotproject

Het pilotproject is onderdeel van Programma Green Shipping Waddenzee, een meerjarig programma dat de waddenvloot voor een groot deel wil verduurzamen. Hierdoor moet in 2030 de CO₂-uitstoot van de scheepvaart op de Waddenzee met 60 procent zijn afgenomen. Tijdens de pilot van twee jaar wordt de Overwinning niet alleen omgebouwd. Er wordt met de nieuwe elektromotor ook gemonitord hoeveel stroom een historische tjalk nodig heeft voor de aandrijving en voor het overig energieverbruik aan boord. Op basis van die onderzoeksgegevens wordt bepaald welke groene brandstof het meest geschikt zal zijn voor de aandrijving van de elektromotor: waterstof of methanol.

Nieuws & evenementen