http://voorblad%20en%20foto%20agenda%20natuurinclusief%202.0

Op 3 november 2023 overhandigde ambassadeur André van der Zande de agenda Natuurinclusief 2.0. Met de agenda wil het Collectief Natuurinclusief de beweging naar een natuurinclusieve samenleving vergroten.

Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande overhandigde de Agenda 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. De focus van de agenda ligt op het versterken van de 70% niet beschermde natuur van Nederland waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren.

“Ik ben ontzettend trots op deze Agenda Natuurinclusief 2.0, want hier ligt écht wat. Natuurinclusief denken en doen moet het nieuwe normaal worden. In onder andere de bouw, in gezondheid, in het onderwijs, in de infrastructuur. Om dat te bereiken hebben we deze agenda nodig,’’ aldus minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof tijdens het ontvangen van Agenda 2.0.

De Agenda 2.0 geeft inzicht in wat er al gebeurt en helpt prioriteiten te stellen voor de jaren 2024-2026. Vanuit tien publiek-private domeinen zijn er visies en strategieën ontwikkeld met inspirerende voorbeelden en actiepunten. Ook komen mogelijke investeringen aan bod. Op die manier laten groene koplopers uit de tien domeinen zien wat er allemaal mogelijk is om in korte tijd grote ambities te realiseren.

Groene koplopers

Dit document wordt aangeboden door groene koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en burgers. Zij werken samen om de beweging naar een natuurinclusieve samenleving te versterken en te versnellen. Stap voor stap verbindt, betrekt en activeert dit collectief publieke en private partijen zodat natuur uiteindelijk in alle sociale, economische en ruimtelijke keuzes integraal wordt meegenomen.

Meer informatie over de agenda is te vinden op de website van Collectief Natuurinclusief.

© Afbeelding boven is een samenvoeging van het voorblad en pagina 106.

Nieuws & evenementen