Inmiddels is het laatste jaar van de samenwerkingsovereenkomst ‘Sportvisserij Loodvrij 2022-2024′ ingegaan. Dit samenwerkingsverband tussen Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid is in opvolging van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Het doel hiervan is om het loodgebruik binnen de sportvisserij terug te dringen en om in 2027 een volledig loodvrije sportvisserij te hebben.

Lood wordt door veel sportvissers gebruikt om de vislijn te verzwaren, in kunstaas en in voerkorven. Echter is lood schadelijk voor mens en dier en daardoor is het gebruik ervan ongewenst. Het is schadelijk voor het watermilieu en leidt onder andere tot loodvergiftiging bij watervogels. Voor mensen is er ook sprake van ernstige en directe gezondheidsrisico’s bij het gebruik en verwerken van lood. Dit maakt dat op veel plekken het gebruik van lood al is teruggedrongen of zelfs is verboden. Denk bijvoorbeeld aan benzine, verf, waterleidingen en de jacht.

In de meeste gevallen komt lood in de natuur terecht door materiaalverlies. Dit kan (deels) voorkomen worden door regelmatig de hoofd- en onderlijn te controleren en rekening te houden met obstakels zowel boven als onder water.

Alternatieven Inmiddels zijn er al een groot aantal alternatieven die hetzelfde werken maar geen lood bevatten. Deze alternatieven zijn gemaakt van bijvoorbeeld ijzer, steen of beton zijn veel minder schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Het overzicht van loodalternatieven is te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

Andere acties

Tijdens de jaarlijkse Landelijke Opschoondag was de sportvisserij ook goed vertegenwoordigd. Alleen al binnen het werkgebied Sportvisserij MidWest Nederland waren er 14 verenigingen en ruim 200 sportvissers actief. Een aantal boten werden ingezet om op de slecht bereikbare plekken schoon te maken.

Naast de Landelijke Opschoondag heeft Sportvisserij de doorlopende actie Vang5. Bij de Vang5 actie wordt aan alle sportvissers gevraagd om na elke vissessie vijf stuks afval of vijf minuten op te ruimen. Dit heeft als doel om de waterkant schoon te houden en is al geruime tijd een bekend principe binnen de sportvisserij. Meer informatie over het Vang5 initiatief is te vinden op de website.

 

©Afbeelding boven: Sportvisserij Nederland

Nieuws & evenementen