Met deze enquête onderzoeken we het brandstofgebruik, met een specifieke focus op HVO. We willen graag inzicht krijgen in waarom u HVO gebruikt, waar u het tankt en wat uw ervaringen zijn met deze brandstof. Omdat HVO een uitstekend alternatief is voor diesel, is deze informatie waardevol om andere recreanten te ondersteunen bij de overstap naar HVO.

HVO100 is een praktisch CO2-neutraal alternatief voor diesel. HVO100 staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil. Experts spreken over een duurzame, fossielvrije brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal. Een gemengde vorm, bijvoorbeeld HVO20, bestaat uit 20% HVO en 80% fossiele diesel.

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een aantal vragen over uw vaartuig, vaarafstand en vaargebied.
  • Een aantal vragen over uw (mogelijk) gebruik van HVO als brandstof voor uw vaartuig.
  • Bij gebruik van HVO, een aantal vragen over uw ervaringen hiermee.
  • Een aantal vragen m.b.t. kennis en informatie over HVO.

Ga hier naar de vragenlijst over het gebruik van HVO. 

Afbeelding boven: Flickr

Nieuws & evenementen