http://atuurinclusief-hiswa-recron

Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat  natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van negen bestuurders, waaronder Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON), gaat met deze vragen op weg vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water.

Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief is opgesteld door het Consortium Agenda Natuurinclusief: het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL samen met vertegenwoordigers van veel partijen uit de samenleving: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Het doel van de Agenda Natuurinclusief is een natuurinclusieve samenleving.  Het gehele programma wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrijetijdseconomie en water. Op elk domein is er een domeingroep actief, met een domeinleider en een domeintrekker. De domeingroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven maatschappelijke organisaties en vernieuwende (burger)initiatieven. De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

Voor het domein vrijetijdseconomie gaat Dijks aan de slag als domeinleider, samen met domeintrekkers Angelique Vermeulen en Tinco Lycklama. “Natuurinclusief kan volgens mij alleen slagen als zowel ondernemers als gebruikers van de natuur beseffen dat niet alles zomaar kan. Aan de andere kant moeten we de natuur niet op slot doen:  als natuur niet meer kan worden bezocht en beleefd is er geen maatschappelijk draagvlak voor investering in bescherming- en ontwikkeling, daarvan ben ik overtuigd. Het is zoeken naar die balans.” Aldus Dijks op de website van HISWA-RECRON.

Meer informatie over de Agenda Natuurinclusief is te vinden op de website van de Rijksoverheid en via www.agendanatuurinclusief.nl.

Nieuws & evenementen