Keurkleur Blauw is een nieuw keurmerk voor het ecologisch beheer van watergangen. Dit keurmerk is een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Het keurmerk is mede in samenspraak met Sportvisserij Nederland tot stand gekomen.  

Keurkleur Blauw is bedoeld voor aannemers en groenbedrijven (bedrijven die zich bezighouden met de aanleg, beheer en verzorging van groenvoorzieningen) die door hun werk een impuls geven aan de blauwe biodiversiteit.  

Vier jaar geleden werd Kleurkeur Groen geïntroduceerd. Kleurkeur Groen is een keurmerk voor het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken. Naar aanleiding van deze Kleurkeur kwam vanuit de opdrachtgevers en uitvoerders de vraag een keurmerk te ontwikkelen voor het ecologisch beheer van watergangen tot acht meter breed, dat nu Keurkleur Blauw heet. 

Vakmanschap verbetert ecologisch beheer  

Het nieuwe keurmerk gaat verder dan de gedragscode(s) voor de Wet Natuurbescherming en richt zich op het breed herstel van de biodiversiteit. Met de 330.000 kilometer aan sloten een 6.500 kilometer aan vaarten en kanalen is deze potentie heel erg groot. 

Om deze potentie zo goed mogelijk te kunnen benutten is er behoefte aan vakmanschap. Alleen als er sprake is van vakmanschap kan goed worden beoordeeld wat een watergang nodig heeft of wat de ecologische mogelijkheden zijn. Het keurmerk faciliteert dit vakmanschap door bijvoorbeeld een beheerplan te maken. In dit beheerplan komen een aantal vaste en vereiste elementen terug bij het werk aan watergangen. Ondernemingen die het keurmerk willen behalen kunnen hiervoor een cursus volgen.  

De verwachting is dat Keurmerk Blauw zal leiden tot meer maatwerk bij de uitvoering van het waterbeheer.  

© Afbeelding boven: Stad + Groen

Nieuws & evenementen