Afgelopen september heeft Milieu Centraal de ‘Monitor Duurzaam Leven 2023’ gepubliceerd. Dit onderzoek is in 2021 voor het laatst uitgevoerd en geeft een beeld van de stand van duurzaam Nederland. 

Ruim 4.000 respondenten hebben de vragenlijst, die verdeeld was over 8 ‘blokken’, ingevuld. In het onderzoek worden gedetailleerde informatie over 98 duurzame gedragingen die al wel of niet worden vertoond, hun houding tegenover duurzame gedragingen die zij nog niet vertonen én de milieu-impact gecombineerd. Zo word er in de monitor een uniek en zo compleet mogelijk beeld geschetst.

Thema’s

Binnen de monitor wordt er gesproken van een aantal thema’s. Dat zijn de volgende:

  • Wonen; energieverbruik, woonoppervlakte en duurzaam bouwen
  • Mobiliteit; vakantie en dagelijkse mobiliteit
  • Circulaire omgang met spullen (circulaire economie)
  • Voeding

Inzichten

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • Ongeveer driekwart van de Nederlanders staat ervoor open om duurzaam te leven. Desondanks word slechts een kwart van de 98 duurzame gedragingen door de meerderheid vertoond.
  • De enige grote stijging ten opzichte van het laatste onderzoek zit in de gedragingen rondom energieverbruik. Meer mensen doen hun best om energie te besparen door bijvoorbeeld isolatie of gedragsmaatregelen.

Hiernaast is er ook onderzoek gedaan naar welke gedragingen nog niet massaal worden gedaan maar de Nederlanders wel voor open staan (sweet spots) en gedragingen waar Nederlanders niet voor open staan maar die wel een groot effect zouden kunnen hebben (bottlenecks).

De algemene conclusie is dat duurzaam gedrag toegankelijker goedkoper en logischer gemaakt moet worden voor Nederlanders.

Mocht u meer informatie willen of de gehele monitor willen lezen, dan kan dat via de website van Milieu Centraal.

© foto: Milieu Centraal

Nieuws & evenementen