Natuur & Milieu heeft een burgeronderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. Hieruit blijkt dat driekwart van de kleine wateren van onvoldoende kwaliteit is.  

Uit dit onderzoek blijkt dat slecht 22 procent van de kleine wateren een goede waterkwaliteit heeft. In veel van deze kleine wateren zijn bijvoorbeeld weinig waterdiertjes of te veel meststoffen. Ook is dit water vaak troebel. Wanneer het water wél helder is, kan de kwaliteit nog steeds niet voldoen. Zo groeien er vaak te weinig waterplanten. De metingen van Natuur & Milieu laten al vijf jaar lang laten zien dat de waterkwaliteit in Nederland onder druk staat. 

De onvoldoende waterkwaliteit kan ervoor zorgen dat de biodiversiteit in en om de kleine Nederlandse wateren in de knel kan komen. Een rijkere diversiteit aan planten en dieren draagt bij aan een goede waterkwaliteit. 

Tijd voor actie

Vanaf 2027 moet Nederland voldoen aan strengere Europese regels rondom waterkwaliteit. Mocht de kwaliteit tegen die tijd niet op het juiste niveau zijn, kan de Nederlandse overheid boetes krijgen van de Europese Unie. Vergunningen van grote bedrijven kunnen ook worden aangevochten als zij het water vervuilen met lozingen. 

Vorig jaar schreef minister Harbers al aan de Tweede Kamer dat Nederland deze doelen waarschijnlijk niet gaat halen, als de koers niet veranderd. Om deze boetes te voorkomen is er een flinke slag te slaan voor Nederland.  

 

© foto: Pim de Boer on Unsplash 

 

Nieuws & evenementen