Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een prettige en veilige tijd op of in het water. Het lozen van urine vanaf de boot is toegestaan, maar het lozen van zwart water vanuit het toilet mag niet. Dit tast namelijk de kwaliteit van het oppervlaktewater aan.  

Waterrecreatie Nederland heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een infographic ontwikkeld die informatie geeft over de alternatieven voor het lozen van het zwarte water. De alternatieven die worden beschreven op de infographic zijn het droogtoilet/composttoilet, de vuilwatertank, het urinoir, de zuiveringsinstallatie en het chemisch toilet.  

Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde zuiveringsinstallaties op de markt. Om op de hoogte te blijven van de actuele informatie over de zuiveringsinstallaties of andere alternatieven voor lozen, houdt dan de kennispagina toiletlozing in de gaten. Hier vindt u ook de kaartviewer met vuilwaterinnamepunten en kunt u een melding doen van vuilwaterinnamepunten die (nog) niet op de kaartviewer staan.  

Nieuws & evenementen