Eén van de speerpunten van het programma Duurzame Waterrecreatie is het verminderen van de CO2-voetafdruk (de zogenaamde carbon footprint) van de watersportsector. Om de voetafdruk te kunnen verkleinen is er eerst data en een nulmeting nodig. Daarvoor is een enquête naar vaargedrag, motorspecificaties en brandstofverbruik uitgezet.

Ga naar de enquête. 

Uitvoering onderzoek

Voor de nulmeting heeft Waterrecreatie Nederland aan het Centre of Expertise Tourism, Leisure & Hospitality (CELTH) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de CO2-voetafdruk van de Nederlandse recreatievaart in 2023. Naast CELTH is ook HISWA-RECRON betrokken en mede co-financierder van het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences (BUas). Zij doen sinds 2004 onderzoek naar de bijdrage van toerisme aan klimaatverandering. Hierdoor heeft BUas ruime ervaring in het berekenen van CO2-emissies van verschillende vervoermiddelen, accommodaties en activiteiten voor vakantiedoeleinden.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen wat de carbon footprint van de recreatievaart in Nederland in 2023 was. In het onderzoek zijn de volgende typen boten meegenomen: kajuitzeilboot, kajuitmotorboot, sloep, open motorboot, open zeilboot, speedboot en jetski. Later zal de ontwikkelde onderzoeksmethode ook worden ingezet voor het andere vormen van watersport en waterrecreatie. Bij herhaling van het onderzoek wordt gemeten hoe de carbon footprint zich over de jaren ontwikkeld.

Helpt u ons verder?

Heeft u vorig jaar voor recreatie- of vakantiedoeleinden met een eigen, gehuurde of geleende (privé of van vereniging) motor- of zeilboot (met of zonder kajuit), sloep, speedboot of jetski in Nederland gevaren? Vul dan de enquête in!

Resultaten van het onderzoek zijn in juni 2024 beschikbaar. Via de maandelijkse nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland blijft u op de hoogte van het onderzoek.

Nieuws & evenementen