De gevolgen van de klimaatverandering zijn overal te merken. De meest merkbare veranderingen zijn onder andere: plotselinge extreme hitte, lange periodes van droogte en zware regenbuien. Om te voorkomen deze extreme veranderingen nog extremer worden, is het Klimaatakkoord ondertekent.

In heel Nederland worden er steeds meer maatregelen genomen. Zo wordt er ook in de sportsector in versneld tempo verduurzaamd. Dat levert naast veel duurzame energie, ook geld én een gezonde sportomgeving op. De rijksoverheid, sport en gemeenten trekken samen op om deze ambities waar te maken. Hoe dat wordt bereikt staat beschreven in de ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ die is afgeleid uit het Klimaatakkoord.

Deze routekaart is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies, het Platform Ondernemende Sportaanbieders, BSNC en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Benieuwd naar de gemaakte afspraken? Kijk dan onderstaande video voor een korte uitleg.

Met de afspraken die zijn gemaakt in de routekaart is ook afgesproken om na twee jaar een herijking te doen. In de Herijking Routekaart Verduurzaming Sport 2022 wordt de periode van 2019-2021 geëvalueerd. Weten wat er in deze periode is veranderd? Lees dan hier de herijking.

© afbeelding boven: Duurzame sportsector

Nieuws & evenementen