NOS op 3 heeft de ‘stresstest voor je adres’ ontwikkeld. Hiermee kunt u door het invullen van uw postcode inzien hoe klimaatbestendig u woont en wat de grootste risico’s zijn.  

De genoemde waarde per postcode is het gemiddelde voor dat gebied. De waarde zijn gebaseerd op modellen uit de Klimaataffectenatlas, en geven een indicatie van risico’s per gebied. De toekomstige risico’s zijn sterk afhankelijk van hoeveel de aarde daadwerkelijk zal opwarmen en welke maatregelen zijn genomen, zoals het versterken van dijken.  

Het belang van klimaatrisico’s  

Door klimaatverandering worden de zomers in Nederland heter en droger, de winters juist natter, en neemt de kans op extreem weer toe. Hierdoor neemt ook het risico op schade aan woningen toe. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen of rottende funderingen door een te lage grondwaterstand. Naar verwachting loopt een miljoen woningen in Nederland het risico funderingsproblemen te krijgen. Dit soort schade is vaak niet verzekerd, terwijl de reparatiekosten hoog kunnen zijn. Dit zijn ook kosten die vaak niet terug te zien zijn in de huizenprijzen. Daarom zeggen zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als de banken ABN Amro, ING en Rabobank dat huizen eigenlijk een klimaatlabel zouden moeten hebben. Zo zouden huizen met méér risico op schade goedkoper moeten worden. 

Wat u het best kunt doen als u risico loopt 

Goed om te weten: de risico’s uit de stresstest geven een indicatie voor uw buurt. Voor een preciezere inschatting van uw huis is te weinig informatie beschikbaar. Dat hangt onder meer af van de exacte locatie, hoogte en ondergrond, de kenmerken van het gebouw en of er al eerder herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Spelen er in uw buurt één of meerdere risico’s? Dat betekent niet meteen dat dat ook voor uw huis geldt. U kunt zelf op zoek naar meer informatie, bijvoorbeeld door bij de gemeente te checken wat voor fundering er onder uw huis zit. Ook bij het kopen van een huis kunt u vragen wat er bekend is over de fundering. U kunt ook kijken of er vanuit uw gemeente financiële regelingen bestaan om eventuele problemen te herstellen. En check ook vooral – voor u koopt – of uw verzekering schade door verzakking, overstromingen en natuurbranden dekt. 

Benieuwd naar de risico’s voor uw postcode? Doe dan hier de stresstest.  

© foto boven en tekst: NOS op3  

Nieuws & evenementen