http://verduurzaming,%20subsidies,%20Noord-%20Holland

De provincie Noord-Holland heeft meerdere subsidies waarmee zij de watersport en waterrecreatie wil verduurzamen. In dit artikel aandacht voor de subsidies ‘Waterrecreatie: Duurzaamheid en Innovatie’ en ‘Waterrecreatie: Kleine Voorzieningen en Diensten Noord-Holland’. Voor beide subsidies geldt dat de regeling open staat van 1 januari 2023 tot en met 30 december 2023 om 17.00.  

Subsidie ‘Waterrecreatie: Duurzaamheid en Innovatie’ 

De subsidie ´Waterrecreatie: Duurzaamheid en Innovatie’ heeft als doel om duurzame watersport te bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk te maken. Voor deze regeling is in totaal € 140.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

De provincie geeft subsidie voor de volgende onderwerpen: 

Duurzaamheid 

 • het elektrificeren van pontjes die al in de vaart zijn en onderdeel uitmaken van een recreatief netwerk; 
 • het realiseren van laadpunten voor elektrisch varen; 
 • het realiseren van nieuwe vuilwaterstations waarmee ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater wordt voorkomen; 
 • het aanvragen en behalen van het keurmerk Blauwe Vlag. 

Innovatie 

 • het verrichten van research en development om te komen tot nieuwe methoden voor de beheersing van de overlast van waterplanten; 
 • het verrichten van research en development om te komen tot een oplossing voor het saneren en recyclen van oude (polyester) pleziervaartuigen; 
 • het realiseren van de bediening op afstand van sluizen of bruggen; 
 • het realiseren van een overtoom of overhaal voor pleziervaartuigen. 

Voor meer informatie over de berekening, voorwaarden en aanpak op de pagina van de subsidie ´Waterrecreatie: Duurzaamheid en Innovatie’. 

Subsidie ‘Waterrecreatie: Kleine Voorzieningen en Diensten Noord-Holland’ 

De subsidie ‘Waterrecreatie: Kleine Voorzieningen en Diensten Noord-Holland‘ heeft als doel om de kleine infrastructuur voor waterrecreatie uit te breiden en de dienstverlening in de waterrecreatiesector te versterken. 

De provincie geeft subsidie voor de volgende onderwerpen: 

Kleine voorzieningen 

 1. het realiseren van kano(-overstap)steigers en het aanbrengen van bebording voor kanovaren; 
 2. het realiseren van visplekken; 
 3. het maken en aanbrengen van informatieborden, het aanschaffen en aanbrengen van belijning als scheiding tussen recreatieve gebruikersgroepen, het obstakelvrij maken van nieuwe locaties en het uitvoeren van zandsuppleties ter verondieping van de eerste waterzone voor durfsporten; 
 4. het realiseren van openbare aanlegplekken voor de watersport, inclusief de bebording ter plaatse van die aanlegplek waaruit blijkt dat maximaal 24 uren aangelegd kan worden; 
 5. het aanpassen of realiseren van trailerhellingen, voor het te water laten van pleziervaartuigen, inclusief de bij de trailerhelling behorende voorzieningen, zoals parkeerplaatsen voor het laden en lossen van vaartuigen en informatieborden; 
 6. het leveren en aanbrengen van bebording voor recreatieve vaarroutenetwerken; 
 7. voor de toegankelijkheid tot waterrecreatievoorzieningen van minder validen aanschaffen, aanbrengen of aanpassen van faciliteiten die het gebruik voor waterrecreatie (beter) mogelijk maken. 

Diensten 

 1. het opleiden van vrijwilligers voor brug- of sluisbediening; 
 2. het leveren van een bijdrage in de kosten van voorbereiding en uitvoering van maatschappelijke acties gericht op het inzamelen van zwerfafval op, in of rond recreatief (vaar)water. 

Voor meer informatie over de berekening, voorwaarden en aanpak op de pagina van de subsidie ´Waterrecreatie: Kleine Voorzieningen en Diensten Noord-Holland’. 

Nieuws & evenementen