In 2023 heeft Waterrecreatie Nederland een enquête rondom het thema duurzaamheid uitgezet onder watersporters. Drie groepen watersporters waren veel vertegenwoordigd in het onderzoek, namelijk de zeilers, motorbootvaarders en de roeiers. Vorige week werden de uitkomsten van de roeiers gedeeld. Deze week geven we meer inzicht over de groep motorbootvaarders.  

Van de 858 actieve watersporters die mee hebben gedaan aan de enquête duurzame waterrecreatie geven 211 personen aan de enquête in te vullen als motorbootvaarder. Net als bij de roeiers is de groep die aangeeft meer dan 20 keer per jaar te varen het grootst, namelijk 79%. 

Materiaal en onderhoud 

Het vaartuig dat door de motorbootvaarders wordt gebruikt is bij 98% in eigen bezit en minder dan 1% huurt een vaartuig. De motorbootvaarders die de enquête hebben ingevuld kiezen vaak voor de aankoop van een tweedehands vaartuig, maar liefst 78%. De motorboten worden voornamelijk aangedreven door diesel (72%), een kleiner deel maakt gebruik van GTL (Gas-to-Liquid) (11%), biodiesel (5%), benzine (4%) en HVO100 (4%). 

74% van de motorbootvaarders heeft een vuilwatertank aan boord. Van dit deel geeft 42% aan nooit of zelden gebruik te maken van vuilwaterstations om het afvalwater af te voeren. 31% geeft aan niet in een straal van 1km van de ligplaats een vuilwaterstation te hebben. 47% van de motorbootvaarders die aangeven gebruik te maken van een uitpompstation geven aan dat de uitpompstations vaak of altijd werkend zijn en 55% geeft aan dat er zelden of nooit een wachttijd is voor het uitpompen.  

Voor het onderhouden van het vaartuig wordt in veel gevallen gekozen voor het meest effectieve middel (34%), maar ook milieuvriendelijkheid (24%) en het lang meegaan van een product (23%) wordt belangrijk gevonden. In de meeste gevallen worden reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd op het water (25%), in een loods (23%) of bij een (jacht)servicebedrijf (20%). 

Toegankelijke en veilige groenblauwe omgeving 

Gemiddeld geven de motorbootvaarders een 8 als cijfer op de vraag in hoeverre een waterrijke omgeving bijdraagt aan de fysieke gezondheid en een 8,7 op de vraag over bijdrage aan de mentale gezondheid. Dit is iets lager dan de roeiers die een 8,8 gaven op de vraag over bijdrage aan fysieke gezondheid en een 8,9 op de vraag over bijdrage aan mentale gezondheid.   

Om de toegankelijkheid van gebieden te verbeteren noemen de motorbootvaarders verschillende punten, zoals: 

 • het bestrijden van waterplanten; 
 • het beter onderhouden van ligplaatsen; 
 • het aantal ligplaatsen vergroten; 
 • het verbeteren van voorzieningen zoals afvalbakken en toiletten op de wal; 
 • de diepte van het water (baggeren); 
 • het verbeteren van de brug- en sluisbedieningen.  

Kennisbehoefte onder motorbootvaarders 

Voor het programma Duurzame Waterrecreatie is het belangrijk om te weten wat de informatiebehoefte is van watersporters. In het geval van de motorbootvaarders zijn de top 5 onderwerpen waar ze meer over willen weten:  

 1. antifouling; 
 2. toegankelijkheid van het water; 
 3. waterkwaliteit; 
 4. duurzame(re) onderhoudsproducten; 
 5. afvoer van vuilwater. 

Met behulp van kennispagina´s wordt geprobeerd in deze kennisbehoefte te voorzien, zoals op de kennispagina Antifouling. Binnenkort zal ook een kennispagina online komen over toiletwaterlozing. 

© Foto boven: Stephan Tellier via Provincie Zuid-Holland

Nieuws & evenementen