In 2023 heeft Waterrecreatie Nederland een enquête rondom het thema duurzaamheid uitgezet onder watersporters. Drie groepen watersporters waren veel vertegenwoordigd in het onderzoek, namelijk de zeilers, motorbootvaarders en de roeiers. In de komende drie weken zullen de uitkomsten van deze drie groepen worden gedeeld, beginnend bij de roeiers.  

Van de 858 actieve watersporters die mee hebben gedaan aan de enquête duurzame waterrecreatie geeft 195 aan te roeien. Daarvan hebben 135 personen de enquête ook ingevuld als roeier. 36% van de roeiers geeft aan gebruik te maken van een ‘gladde’ roeiboot, gevolgd door de Pilotgig met 27% en een C-roeiboot met 19%. 98% van de roeiers geeft aan meer dan 20 keer per jaar te roeien.  

Materiaal en onderhoud 

De uitrusting die roeiers gebruiken is in veel gevallen van een vereniging, slechts 19% geeft aan eigen uitrusting te hebben. De uitrusting is in de meeste gevallen nieuw geproduceerd, maar 27% geeft aan tweedehands uitrusting te gebruiken. Voor het behoud van de watersportuitrusting is het goed om deze meteen na gebruik uit het water te halen en droog te stallen, 84% van de roeiers geeft aan altijd direct het materiaal uit het water te halen en 76% geeft aan het daarna ook droog te stallen.  

Er kunnen verschillende keuzes gemaakt worden als het gaat om het gebruik van onderhoudsproducten om de watersportuitrusting of boot te onderhouden. Roeiers geven in de enquête in de meeste gevallen te kiezen voor het milieuvriendelijkste product (41%). De reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden vinden in de meeste gevallen plaats in een loods (38%) of op de wal bij de watersportvereniging (36%).  

Toegankelijke en veilige groenblauwe omgeving  

Gemiddeld geven de roeiers een 8.8 als cijfer op de vraag in hoeverre een waterrijke omgeving bijdraagt aan de fysieke gezondheid en een 8.9 op de vraag over bijdrage aan de mentale gezondheid.  

In de enquête wordt aangegeven dat de waterplanten de toegankelijkheid van gebieden in de weg zit. Een idee dat meerdere roeiers noemen om de toegankelijkheid voor roeiers te verbeteren is het aanleggen van meer trappetjes, steigers en vlotten.  

Kennisbehoefte onder roeiers 

Voor het programma Duurzame Waterrecreatie is het belangrijk om te weten wat de informatiebehoefte is van watersporters. In het geval van de roeiers zijn de top 5 onderwerpen waar ze meer over willen weten: waterkwaliteit, kwetsbare flora en fauna, duurzame(re) onderhoudsproducten, duurzame watersportkleding en recycling van bootmaterialen. Met behulp van kennispagina´s wordt geprobeerd in deze kennisbehoefte te voorzien, zoals op de kennispagina Antifouling.

Nieuws & evenementen