In 2023 heeft Waterrecreatie Nederland een enquête rondom het thema duurzaamheid uitgezet onder watersporters. Drie groepen watersporters waren veel vertegenwoordigd in het onderzoek, namelijk de zeilers, motorbootvaarders en de roeiers. Afgelopen weken werden de uitkomsten van de roeiers en motorbootvaarders gedeeld. Deze week geven we meer informatie over hoe de enquête door zeilers is ingevuld. 

Van de 858 actieve watersporters die mee hebben gedaan aan de enquête duurzame waterrecreatie geven 406 personen aan de enquête in te vullen als zeiler. De groep die aangeeft meer dan 20 keer per jaar te varen is met 69% minder groot dan bij de roeiers (98%) en motorbootvaarders (79%).  

Materiaal en onderhoud

94% van de zeilers heeft de boot in eigen bezit, slechts 3% huurt of deelt een zeilboot. Een grote meerderheid van de zeilboten, 84%, is tweedehands gekocht. Veel van de zeilboten maken naast gebruik van de wind, ook veel gebruik van diesel, GTL, benzine en biodiesel.  

231 van de 406 zeilers heeft een vuilwatertank aan boord. Hiervan geeft 62% aan nooit of zelden gebruik te maken van vuilwaterstations om het afvalwater af te voeren.  

 24% geeft aan niet in een straal van 1km van de ligplaats een vuilwaterstation te hebben. 37% van de zeilers die aangeven gebruik te maken van een uitpompstation geven aan dat de uitpompstations vaak of altijd werkend zijn en 47% geeft aan dat er zelden of nooit een wachttijd is voor het uitpompen. 

 

Voor het onderhouden van het vaartuig wordt in veel gevallen gekozen voor het meest effectieve middel (33%) of het milieuvriendelijkst (31%), maar ook het lang meegaan van een product (20%) wordt belangrijk gevonden. In de meeste gevallen worden reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd op de wal in de jachthaven (28%) of in een loods (24%). 

Toegankelijke en veilige groenblauwe omgeving

Gemiddeld geven de zeilers een 8.4 als cijfer op de vraag in hoeverre een waterrijke omgeving bijdraagt aan de fysieke gezondheid en een 8,9 op de vraag over bijdrage aan de mentale gezondheid. Dit is hoger dan de motorbootvaarders, die een 8,0 gaven op de vraag over bijdrage aan fysieke gezondheid en een 8,7 op de vraag over bijdrage aan mentale gezondheid.   

Om de toegankelijkheid van gebieden te verbeteren noemen de zeilers verschillende punten, zoals: 

  • de diepte van het vaarwater; 
  • de werking en bediening van de bruggen en sluizen; 
  • het verwijderen van waterplanten; 
  • het verbeteren van de waterkwaliteit; 
  • het vergroten van de betrouwbaarheid van de Staande Mast Route.  

Kennisbehoefte onder zeilers

Voor het programma Duurzame Waterrecreatie is het belangrijk om te weten wat de informatiebehoefte is van watersporters. In het geval van de zeilers zijn de top 5 onderwerpen waar ze meer over willen weten:  

  1. antifouling; 
  2. duurzame(re) onderhoudsproducten; 
  3. waterkwaliteit; 
  4. duurzame(re) watersportmaterialen; 
  5. recycling van bootmaterialen. 

Met behulp van kennispagina´s wordt geprobeerd in deze kennisbehoefte te voorzien, zoals op de kennispagina Antifouling. Binnenkort zal ook een kennispagina online komen over toiletwaterlozing. 

© Foto boven: Stephan Tellier via Provincie Zuid-Holland

Nieuws & evenementen