Sinds 2020 kunnen bedrijven in de Zeeuwse verblijfsrecreatie een lening uit het Fonds Verblijfsrecreatie aanvragen bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland. Vanaf nu kunnen ook mkb-bedrijven in de branches verblijfsrecreatie, dagattracties en waterrecreatie gebruik maken van deze unieke financieringsmogelijkheid. 

Financiering voor bedrijven in de vrijetijdseconomie

Toerisme is een topsector voor de Zeeuwse economie. Om te werken aan een gebalanceerde en sterke vrijetijdssector is het toekomstbeeld ‘Bestemming Zeeland 2030’ vormgegeven door de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeentes, Toeristisch Ondernemend Zeeland en kenniscentrum Kusttoerisme. Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland verstrekt leningen voor de kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming van bedrijven in de vrijetijdssector en draagt daarmee bij aan het toekomstbeeld Bestemming 2030. Mkb-bedrijven kunnen een lening aanvragen om te investeren in hun toekomstplan. Denk aan plannen voor energietransitie, innovatieve conceptontwikkeling, circulair bouwen of natuur- en landschapsontwikkeling. 

“Financiering vinden voor dit soort innovatieve plannen is vaak lastig. Het fonds biedt ondernemers een nieuwe kans. Het is een mooie ontwikkeling dat vanaf 2024 een bredere groep bedrijven in de Vrijetijdseconomie deze lening kan aanvragen,” zegt Yvonne Braamse-Joosse, Investment Manager bij Impuls Zeeland.  

Kansen voor ondernemers

Het fonds biedt bedrijven verschillende voordelen. Door de beschikbare financiering kunnen plannen voor verduurzaming, landschapsontwikkeling en onderscheidend aanbod versneld gerealiseerd worden. Daarnaast kan de lening uit het fonds gecombineerd worden met andere vormen van financiering waardoor de slagingskans van de financieringsaanvraag toeneemt. 

Inspelen op de marktbehoefte

In 2023 is er een pilot uitgevoerd om de financieringsbehoefte in de markt te onderzoeken. Bedrijven die eerder niet in aanmerking kwamen voor het fonds namen hieraan deel. De beschikbare middelen voor de pilot zijn ingezet om in een korte periode verschillende bedrijven te helpen bij de realisatie van hun toekomstplan. Denk hierbij aan verduurzaming en conceptontwikkeling bij een hotel en de realisatie van een bezoekerscentrum. De pilot is succesvol afgerond, waardoor het fonds voor een bredere groep ondernemers opengesteld kan worden. 

 Meer over het fonds is te vinden op de website van Impuls Zeeland 

 

© foto: website Impuls Zeeland  

Nieuws & evenementen