Watersportvereniging Hellevoetsluis heeft haar energievoorziening verduurzaamd. Dit is gebeurde aan de hand van een klimaatscan en met behulp van een BOSA-subsidie.   

De verduurzamingsactie werd geïnspireerd door deelname aan een project vanuit de gemeente Hellevoetsluis om havens te verduurzamen. Door een aantal vrijwilligers binnen de watersportvereniging zijn zowel de technische als financiële aspecten in kaart gebracht. Hierna is er subsidie aangevraagd en zijn de leden en het bestuur meegenomen in de plannen.  

Al sinds 2015 is watersportvereniging Hellevoetsluis bezig met het optimaliseren van haar energieverbruik. Het begin was een klimaatscan, die werd gefinancierd vanuit de gemeente. Naar aanleiding van tips uit deze scan zijn radiatoren vrijgemaakt, leidingen geïsoleerd, alle verlichting vervangen door ledverlichting en zijn de gevels geïsoleerd. Daarnaast zijn er 40 zonnepanelen geplaatst op een van de loodsen, waarmee 20% van het elektriciteitsverbruik wordt opgewekt.  

Inmiddels zijn er 18 zonnepanelen bijgeplaatst, wat maakt dat ongeveer 50% van het stroomverbruik op de Heliushaven door de vereniging zelf wordt opgewekt. Ook de gasketel is weg en de schakelkast is vervangen om de capaciteit te vergroten.  

Subsidie 

Voor deze verduurzaming is een subsidieaanvraag ingediend. Dit betreft de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA), die zich richt op amateursportverenigingen. De verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. De subsidie voor bouw en aanschaf bedraagt maximaal 20% van het totaalbedrag. Wanneer de aanvraag wordt gedaan voor een verduurzaming is het maximaal 40% van de totale kosten. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid.  

Het hele verhaal van de verduurzaming is te lezen op de website van Het Watersportverbond. 

Andere verduurzaamde verenigingen 

Eerder werd eenzelfde proces uitgelicht op onze website. Lees hier over de verduurzaming van watersportvereniging Vinkeveen Abcoude. 

© foto boven: Het Watersportverbond 

Nieuws & evenementen