Diverse watersport- en recreatiebedrijven in Friesland hebben interesse getoond in het plaatsen van kleine windmolens als aanvulling op zonne-energie. Dit is vergelijkbaar met de reeds bestaande situatie bij veel agrarische bedrijven.  

De vraag vanuit de vrijetijdssector heeft geleid dat dit onderwerp bij de provincie op tafel kwam. Hieruit volgde uiteindelijk een bestuursakkoord dat de plaatsing van kleine windmolens voor ondernemers in de vrijetijdssector mogelijk maakt. Op 14 februari heeft hierover verder overleg plaatsgevonden met ambtenaren van de provincie Fryslân. Door de provincie zal hen za de implementatie in de Provinciale Omgevingsverordening verder worden uitgewerkt. 

Mogelijkheden

Door HISWA-RECRON is gepleit voor een brede interpretatie van het begrip ‘recreatievoorziening’, zodat ook watersport- en recreatiebedrijven gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Daarnaast zouden ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om windmolens te kunnen plaatsen zodat gasten er minimaal last van hebben. Om wildgroei van windmolens te voorkomen, is er een regel geadviseerd die ervoor zorgt dat de opgewekte energie uitsluitend voor eigen verbruik moet zijn. Ditzelfde beleid geldt al in de agrarische sector. 

Er moeten nog een aantal stappen gezet worden voordat deze regeling in de praktijk wordt gebracht. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar de gemeenten kunnen beginnen aan een praktijkaanpak. 

© Afbeelding boven: Peter Beukema via Unsplash 

Nieuws & evenementen