Over ons

Het landelijke programma Duurzame Waterrecreatie is een initiatief van Waterrecreatie Nederland, haar bestuurlijke partners en programmaraad. De Provincie Zuid-Holland en Provincie Fryslân hebben als koploper provincies financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het programma.

Onze missie

Nederland is een waterrijk land waar op vele manieren aan waterrecreatie en watersport wordt gedaan. Watersport, waterrecreatie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderdeel van het recreëren en sporten op, aan, in en onder het water is het buiten zijn en beleven van water en omgeving.

Om nu te kunnen blijven watersporten en -recreëren en dit voor toekomstige generaties mogelijk te houden is het van belang om dat met zorg voor het water en de omgeving te doen.

Duurzame waterrecreatie betekent duurzaam denken en doen als het gaat om bewustzijn, gedrag, materiaal en voorzieningen.

Duurzame waterrecreatie draagt bij aan klimaatadaptatie, waterkwaliteit en een gezonde, natuurinclusieve omgeving én het welzijn van de waterrecreant op, in en aan het water.

Focus

Het programma Duurzame Waterrecreatie is opgestart om bij te dragen aan het verder verduurzamen van de waterrecreatiesector in Nederland en kennis en ervaring te delen.

Het programma is gericht op drie focuspunten om de verduurzaming van waterrecreatie te versterken:

  • Duurzaam zeemanschap
  • De ecologische / CO2 voetafdruk van waterrecreatie / watersport verminderen
  • Een robuuste (groen)blauwe omgeving = een beleefbare omgeving op-, aan- in- en onder water.

Via deze programmatische aanpak worden de krachten sector breed gebundeld op het gebied van data, kennisuitwisseling en -ontwikkeling, nieuwe initiatieven en projecten en communicatie.

Programma

Programmaraad Duurzame Waterrecreatie

  • Provincie Fryslân
  • Provincie Zuid-Holland
  • HISWA-RECRON
  • De Toerzeilers
  • Unie van Waterschappen

Programmamanagement:

  • Waterrecreatie Nederland