Het Dutch Solar Boat Team doet sinds 2013 mee aan nationale en internationale races met een zelfgebouwde raceboot op zonne-energie. Deze races vinden plaats verspreid door Nederland, Monaco, Portugal, Hongarije (nieuw) en Duitsland.

Ontwikkeling van de boot

De innovaties die zij ontwikkelen voor hun boot ontwerpen en maken ze grotendeels zelf. Denk aan zonnepanelen, aandrijving, accu, omvormers et cetera. In de ontwikkeling de boot zo efficiënt mogelijk te maken worden draagvleugels toegepast waardoor de boot uit het water getild wordt om zo de weerstand in het water te minimaliseren.

Samenstelling van het team

Vanuit allerlei disciplines komen bij Dutch Solar Boat Team, young professionals met interesse voor techniek en duurzaamheid bij elkaar om samen tot het ultieme doel te komen; winnen! Dit is uiteraard enkel te doen door een zo innovatief en efficiënt mogelijke boot te bouwen. De sport zelf bestaat uit teams van volwassenen, met bij een aantal evenementen samenwerking met Young Solar waarbij het om leerlingen van 13-17 jaar gaat om hen te enthousiasmeren voor de techniek door te laten zien wat er mogelijk is binnen de hogere klassen van het zonneboot racen. Dit jaar willen de teams zich richten op het maken van een nieuwe aandrijving en verbeteringen aan het draagvleugelsysteem, die zij willen toepassen in de komend jaar te ontwikkelen aerodynamische boot.

Kijk voor meer informatie en wat de mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de stichting op de website van Dutch Solar Boat.

© foto boven: Dutch Solar Boat 

Nieuws & evenementen